Trường Nam Úc Scotch AGS

Nam Úc Scotch AGS là đối tác của Scotch College Adelaide, nhờ vào kinh nghiệm chuyên môn hơn 100 năm để mang lại những thành tựu giáo dục ấn tượng cho các em học sinh. Scotch AGS mang đến chương trình học thuật của Úc một cách toàn diện từ bậc Tiểu học đến bậc Trung học phổ thông, bao gồm Chứng chỉ Tú tài Úc -SACE được quốc tế công nhận, giúp trang bị cho học sinh toàn bộ hành trang, kỹ năng sống cần thiết và tấm hộ chiếu chuyển tiếp lên bậc Đại học trên toàn thế giới.

Scotch College mang đến một môi trường đề cao việc nuôi dưỡng và phát triển tài năng của học sinh thông qua kinh nghiệm thực tiễn và giáo trình chuyên sâu của những nhà giáo dục hàng đầu.

Thầy Trent Driver

Tổng Hiệu trưởng Scotch College Adelaide

LỜI CHÀO MỪNG

Học tập tại nam úc Scotch AGS

Chương trình Úc toàn phần
Đồng nhất - Nghiêm ngặt - Phù hợp

Bậc Tiểu học & THCS

Chương trình quốc gia Úc

Bậc Trung học phổ thông

Chương trình Tú tài Úc - ACE

Phát triển toàn diện

Chương trình CCA

Sẵn sàng tương lai cho con
cùng Nam Úc Scotch AGS

Tuyển sinh & nhập học

Đối tác và lãnh đạo nói về Scotch AGS

Bà Frances Adamson - Thống đốc bang Nam Úc

18.11.2022 8 phút xem

Ông Matt Clarke - Trưởng phòng phát triển hợp tác quốc tế chương trình SACE International

01.09.2023 1 phút xem

Bà Sarah Hopper - Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM

28.10.2022 2 phút xem

Ông Matt Taverner - Giám đốc điều hành SACE International

23.11.2022 4 phút xem

Chia sẻ từ phụ huynh và học sinh

Những chia sẻ về sự thay đổi tích cực của con từ phụ huynh học sinh - Phụ huynh

31.01.2024 3 phút xem

Những chia sẻ về sự thay đổi trong đời sống của con từ phụ huynh học sinh - Phụ huynh

04.01.2024 2 phút xem

Những chia sẻ về sự thay đổi trong đời sống của còn từ phụ huynh học sinh - Phụ huynh

29.12.2023 2 phút xem

Những chia sẻ về sự thay đổi trong đời sống của con từ phụ huynh học sinh - Phụ huynh

10.01.2024 3 phút xem

Kết nối với chúng tôi

✨ AGS Summer 2024 - Unleash summer, dive into adventure, ignite your spirit!

👉 Are you parents looking for a program for your child to enjoy summer while developing their soft skills? AGS Summer is here!!!

🌈 AGS Summer is a comprehensive program offering educational experiences and recreational activities in an internationally standardized environment for students aged 5 to 14. By teaching in English and incorporating physical activities, music, art, entertainment, and life skills development, we aim to enhance language proficiency, expand knowledge, and instill confidence in students.

🌐 Students learn English with international teachers, improving their reflexes and listening-speaking abilities, achieving precise pronunciation, and developing essential skills such as teamwork, communication, argumentation, presentation, and public speaking.

🏕️ Students can engage in a diverse range of physical and artistic activities such as basketball, football, swimming, badminton, playing musical instruments, painting, and dancing.

🌌 The program includes 12 sessions on survival skills, first aid, and teamwork. Students can also participate in small group activities to broaden their knowledge and develop critical thinking, time management, and social media usage management skills.

✅ Embark on visits to captivating destinations like Happy Farm and Green Farm, engage in hands-on pottery and pizza making, delve into history with museum tours, and let loose at the exhilarating Jump Arena. These extracurricular activities enrich students’ lives and cultivate community awareness, environmental consciousness, personal responsibility, and social consciousness.

👉 Sign up now at: https://scotch-ags.edu.vn/he-but-pha-vui-trai-nghiem-cung-ags-summer-tai-nam-uc-scotch-ags/ 

#NamUcScotchAGS #TruongUc100nam #ScotchCollege #AGSSummer
✨ AGS Summer 2024 - Unleash summer, dive into adventure, ignite your spirit! 👉 Are you parents looking for a program for your child to enjoy summer while developing their soft skills? AGS Summer is here!!! 🌈 AGS Summer is a comprehensive program offering educational experiences and recreational activities in an internationally standardized environment for students aged 5 to 14. By teaching in English and incorporating physical activities, music, art, entertainment, and life skills development, we aim to enhance language proficiency, expand knowledge, and instill confidence in students. 🌐 Students learn English with international teachers, improving their reflexes and listening-speaking abilities, achieving precise pronunciation, and developing essential skills such as teamwork, communication, argumentation, presentation, and public speaking. 🏕️ Students can engage in a diverse range of physical and artistic activities such as basketball, football, swimming, badminton, playing musical instruments, painting, and dancing. 🌌 The program includes 12 sessions on survival skills, first aid, and teamwork. Students can also participate in small group activities to broaden their knowledge and develop critical thinking, time management, and social media usage management skills. ✅ Embark on visits to captivating destinations like Happy Farm and Green Farm, engage in hands-on pottery and pizza making, delve into history with museum tours, and let loose at the exhilarating Jump Arena. These extracurricular activities enrich students’ lives and cultivate community awareness, environmental consciousness, personal responsibility, and social consciousness. 👉 Sign up now at: https://scotch-ags.edu.vn/he-but-pha-vui-trai-nghiem-cung-ags-summer-tai-nam-uc-scotch-ags/ #NamUcScotchAGS #TruongUc100nam #ScotchCollege #AGSSummer